คลินิกทันตกรรม ก่อน/หลัง

ก่อน
หลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดูดไขมันต้นขานอกและสะโพก
ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการดูดไขมันต้นขาด้านนอก และสะโพก  ผลลัพธ์ทีได้จะเห็นว่าก่อนและหลังทำต่างกันอย่างชัดเจน 
รากฟันเทียม
ทันตกรรมรากฟันเทียมเป็นที่รู้จักและนิยมมากในปัจจุบัน เพราะหลังจากที่เรามีการสูญเสียฟันไปแล้วนั้น ถ้าหากเป็นเมื่อก่อน เราก็คงต้องใส่เป็นฟันปลอมซึ่งทำให้ลำบากในการรักษาและลำบากในการรับประทานอาหาร...
ครอบฟัน
การครอบฟัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีการสูญเสียฟันไปเกือบทั้งซี่ ใช้การครอบฟันเพื่อทำให้ฟันนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และมีความสวยงามเป็นธรรมชาติมากขึ้น...
เคลือบฟันเทียม
เคลือบฟัน(วีเนียร์) การรักษานี้ทันตแพทย์จะกรอฟันทางด้านหน้าเล็กน้อยและเปลี่ยนเป็นแผ่นพอร์ซีเลนใหม่เพื่อแก้ไขความผิดปกติต่างๆ เราสามารถทำเฉพาะเพียงบางซี่หรือทำทั้งฟันบนและล่างจำนวน16...
เคลือบฟันเทียม
เคลือบฟัน(วีเนียร์) การรักษานี้ทันตแพทย์จะกรอฟันทางด้านหน้าเล็กน้อยและเปลี่ยนเป็นแผ่นพอร์ซีเลนใหม่เพื่อแก้ไขความผิดปกติต่างๆ เราสามารถทำเฉพาะเพียงบางซี่หรือทำทั้งฟันบนและล่างจำนวน16...