ครอบฟัน ภาพก่อน / หลัง

ก่อน
หลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ครอบฟัน
การครอบฟัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีการสูญเสียฟันไปเกือบทั้งซี่ ใช้การครอบฟันเพื่อทำให้ฟันนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และมีความสวยงามเป็นธรรมชาติมากขึ้น...