ทันตกรรมรากฟันเทียม ภาพก่อน / หลัง

ก่อน
หลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม
รากฟันเทียม
ทันตกรรมรากฟันเทียมเป็นที่รู้จักและนิยมมากในปัจจุบัน เพราะหลังจากที่เรามีการสูญเสียฟันไปแล้วนั้น ถ้าหากเป็นเมื่อก่อน เราก็คงต้องใส่เป็นฟันปลอมซึ่งทำให้ลำบากในการรักษาและลำบากในการรับประทานอาหาร...