ดูดไขมัน ภาพก่อน / หลัง

ก่อน
หลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดูดไขมันต้นแขน
ตัวอย่างผู้เข้ารับการรักษา การดูดไขมันต้นแขนค่าบริการดูดไขมันต้นแขน 2 ข้าง + RF นวดกระชับต้นแขน ราคาเพียง 35,000 บาท
ดูดไขมันต้นแขน
ตัวอย่างผู้เข้ารับการรักษา การดูดไขมันต้นแขนค่าบริการดูดไขมันต้นแขน 2 ข้าง + RF นวดกระชับต้นแขน ราคารวม 35,000 บาท
ดูดไขมันหน้าท้อง
ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลัง การดูดไขมันหน้าท้อง
ดูดไขมันต้นแขน
ตัวอย่างผู้เข้ารับการรักษาดูดไขมันต้นแขนเปรียบเทียบก่อนและหลังการดูดไขมันต้นแขน
ดูดไขมันเหนียง คางสองชั้น
ภาพก่อนและหลังการดูดไขมันเหนียง คาง 2 ชั้นจากภาพ จะเห็นได้ว่า ก่อนและหลังทำเพียง 5 สัปดาห์ ได้ผลลัพธ์ ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด หน้าดูได้รูปขึ้น เหนียงหายไป 
ดูดไขมันเหนียง
เปรียบเทียบด้านหน้า หลังการดูดไขมันเหนียง คางสองชั้น ในหน้าตรงดูหน้ามีมิติมากขึ้น มีความกระชับมากขึ้น
ดูดไขมันหน้าท้อง
เปรียบเทียบก่อนและหลังการดูดไขมันหน้าท้อง หลังทำเพียง 1 สัปดาห์ 
ดูดไขมันต้นขา
ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการดูดไขมันต้นขาด้านนอก และด้านใน ได้ผลลัพธ์ออกมาลูกค้าพอใจเป็นอย่างมาก

หน้า