เสริมคาง ภาพก่อน / หลัง

ก่อน
หลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม
เสริมคาง ด้วยฟิลเลอร์
ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการเสริมคาง ด้วยฟิลเลอร์
การเสริมคาง ด้วยฟิลเลอร์
ภาพก่อนและหลัง การเสริมคาง ด้วยฟิลเลอร์ในผู้ชายหรือผู้หญิงบางท่าน อาจะมีคางบุ๋ม ซึ่งมักเกิดจากกรรมพันธ์ การแก้ไขด้วยการฉีดสารเติมเต็ม ในบริเวณนี้จะทำให้คางดูสวยขึ้น หน้าเป็น v-shape มากขึ้น...