เสริมจมูก ภาพก่อน / หลัง

ก่อน
หลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม
เสริมจมูก
 เคสนี้บริเสณสันจะไม่ค่อยโด่ง ส่วนกลางมีกระดูกหรือที่เรียกว่ากระดูกฮัมพ์ค่ะ และส่วนปลายถึงจะมีหยดน้ำอยู่แล้ว แต่ยังคงไม่ได้รูป เคสนี้จากการพูดคุย คนไข้อยากให้เน้นสันจมูกให้โด่งขึ้น ...
เสริมจมูก
ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลัง การเสริมจมูก
เสริมจมูก
ภาพเปรียบเทียบ ก่อนและหลัง การเสริมจมูก