รูป Before
รูป After
รายละเอียด
Vertex Clinic - สาขาสยามแสควร์
สยามสแควร์ ซอย 7 ล.1 (ตรงข้ามมาบุญครอง) ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330
Phone
026580847