Minerva Clinic สาขา เซ็นทรัลพระราม 3

รูป Before
รูป After
รายละเอียด
เสริมหน้าอก

ภาพก่อนและหลังการศัลยกรรมหน้าอก

เสริมหน้าอก

ภาพก่อนและหลังการศัลยกรรมหน้าอก

เสริมหน้าอก

ภาพรีวิวก่อนและหลังการศัลยกรรมหน้าอก

Minerva Clinic สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 3, 79/3 ถนน รัชดาภิเษก,แขวง ช่องนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120
Phone
0844386524