Before
After

ครอบฟัน

การครอบฟัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีการสูญเสียฟันไปเกือบทั้งซี่ ใช้การครอบฟันเพื่อทำให้ฟันนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และมีความสวยงามเป็นธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งสมัยก่อนการครอบฟันโดยทั่วไปเราจะใข้ครอบฟันชนิดที่มีโลหะเป็นแกนแล้วพอกด้วยพอร์ซิเลน

เพศ: Female
PMDC Dental Clinic
469 ถนน ศรีอยุธยา ราชเทวี,กรุงเทพฯ 10400, ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400
0812...คลิก
026444008