Before
After

รากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียมเป็นที่รู้จักและนิยมมากในปัจจุบัน เพราะหลังจากที่เรามีการสูญเสียฟันไปแล้วนั้น ถ้าหากเป็นเมื่อก่อน เราก็คงต้องใส่เป็นฟันปลอมซึ่งทำให้ลำบากในการรักษาและลำบากในการรับประทานอาหาร และบางครั้งยังดูไม่เป็นธรรมชาติอีกด้วย แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการทำทันตกรรมรากฟันเทียมเข้ามาทำให้เราสามารถสร้างฟันกลับมาได้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งในการทำทันตกรรมรากเทียมนี้ นอกจากจะทำให้เราได้สร้างฟันขึ้นมาใหม่ทดแทนฟันที่สูญเสียไปแล้ว

PMDC Dental Clinic
469 ถนน ศรีอยุธยา ราชเทวี,กรุงเทพฯ 10400, ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400
0812...คลิก
026444008