Before
After

เคลือบฟันเทียม

เคลือบฟัน(วีเนียร์) การรักษานี้ทันตแพทย์จะกรอฟันทางด้านหน้าเล็กน้อยและเปลี่ยนเป็นแผ่นพอร์ซีเลนใหม่เพื่อแก้ไขความผิดปกติต่างๆ เราสามารถทำเฉพาะเพียงบางซี่หรือทำทั้งฟันบนและล่างจำนวน16 ซี่ตั้งแต่ฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งซ้ายถึงขวาเพื่อแก้ไขรอยยิ้มทีมีปัญหาของเราไปเป็นฟันที่ขาวสวยงาม

เพศ: Female
PMDC Dental Clinic
469 ถนน ศรีอยุธยา ราชเทวี,กรุงเทพฯ 10400, ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400
0812...คลิก
026444008