ติดต่อคลีนิค
Doctor Younger Clinic - Pattanakarn 57 Branch.