ติดต่อคลีนิค
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง พี.เอ.ไอ(Preecha Aesthetic Institute, PAI),.