ติดต่อคลีนิค
Minerva Clinic สาขา เซ็นทรัลพระราม 3.