รู้ยัง? ดูดไขมันที่อิสสวีร์คลินิกผ่อน 0% ได้นาน 10 เดือน สำหรับผู้ถือบัตร กสิกรไทย