พุธ, มกราคม 18, 2017 ถึงวันที่ อาทิตย์, ธันวาคม 31, 2017

...

พุธ, มกราคม 18, 2017 ถึงวันที่ อาทิตย์, ธันวาคม 31, 2017
...
ศุกร์, พฤศจิกายน 25, 2016 ถึงวันที่ เสาร์, ธันวาคม 31, 2016

...

ศุกร์, พฤศจิกายน 25, 2016 ถึงวันที่ เสาร์, ธันวาคม 31, 2016

1. โปรโมชั่น รับเงินคืน 4,000 บาท

สำหรับ LV Signature FemtoLASIK (เลสิคไร้ใบมีด)

พร้อมรับ แว่นกันแดด (1 กรอบ)  มูลค่าสูงสุด 20,000 บาท

2. โปรโมชั่น รับเงินคืน 2,000 บาท

สำหรับ Standard LASIK

...

Laser Vision International LASIK Center
49/5 อาคารเลเซอร์วิชั่น ซ.รัชดาภิเษก48 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900, จตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900
Phone
025112111